Photoshop Designer

2 November 2010

Basic Motion Path

  1. Menentukan kaedah Maya digunakan untuk kedudukan sebuah objek ketika bergerak sepanjang curve.
  2.  Ada dua kaedah: kaedah ruangan parametrik dan kaedah parametrik panjang. Kaedah parametrik  ruangan parametrik, tanda mewakili kedudukan dalam ruangan U-parameter curve. 
  3. Dalam kaedah parametrik panjang, tanda mewakili kedudukan sebagai peratusan daripada jumlah keseluruhan curve.
  4. Kaedah parametrik juga dikenali sebagai 'fraction mode'

     5. Pergerakan bola bermula dengan start frame = 1 dan berakhir dengan end frame = 74
     6. Bola akan bergerak mengikut motion path curve 

1 ulasan:

Comment Jom