Photoshop Designer

25 Januari 2011

Kaca Inovatif Untuk Berbagai Aplikasi

Sejak dari dulu lagi, Corning Incorperated  mengembangkan kaca inovatif sebagai aplikasi termasuk industri, otomotif dan kormersil.  Mereka menggabungkan bahan, ilmu pengetahuan dan aplikasi interaktif untuk mengelakkan pengguna merasa bosan apabila menggunakan aplikasi harian. Adakah Malaysia akan mencapai tahap teknologi interaktif sebegini pada masa akan datang?
Architectural surface glass 

4 ulasan:

Comment Jom